(0)

Kontakt

Tiranë

Blv. Bajram Curri, Pallatet Agimi

E [email protected]   M +355 66 40 0 04 40

Durrës

Rr. Skenderbej (Qendra Blue Star, kati 1)

E [email protected]   M +355 69 40 05 233

Fier

Rr. Muhamet Gjollesha, Fier

E [email protected]   M +355 69 43 0 52 34